შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - ადგილობრივი თვითმმართველობა

დღეს თვითმმართველობა არის მმართველობის ნაწილი და პარტიულ-ბიუროკრატიული აპარატის შენახვის  ადგილი. თვითმმართველობებს უნდა ჰქონდეს რეალური ფინანსური ავტონომია და გააჩდეთ საკუთრება, თუ გულწრფელად გვინდა რომ თვითმმართველობა არსებობდეს.