შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - სოციალური უსაფრთხოება

სოციალური დახმარების სისტემა მთლიანად უნდა შეიცვალოს. განათლების დაფინანსებაც, ჯანდაცვის, პენსიების თუ სხვა ხარჯებიც არის სოციალური ხარჯები. ისინი უნდა მიიმართოს მიზნობრივად მხოლოდ ღარიბი ოჯახებისკენ.