შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - ჯანდაცვა

ჯანდაცვა უნდა დაუფინანსდეს მხოლოდ მათ, ვინც ამას საჭიროებს. ბიუჯეტიდან ჯანდაცვაზე გაწყეული ხარჯი არის ჩვეულებრივი სოციალური ხარჯი, სოციალური ხარჯი კი, მისი შინაარსით, შედარებით შეძლებულების მიერ შედარებით გაჭირვებულების დაფინანასებას გულისხმობს.