შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების ხედვები
ზურაბ ჯაფარიძე - დასაქმება

უმუშევრობის დაძლევა უნდა მოვიდეს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის პარალელურად. სახელმწიფომ ხელი არ უნდა შეუშალოს ბიზნესს სამუშაო ადგილების შექმნაში, შეამციროს გადასახადები, შეამციროს სამთავრობო ხარჯები, გააუქმოს რეგულაციები, რომელიც კლავს სამუშაო ადგილებს.